Missie en visie

Missie en visie van de Lochtenbergh
 

De missie van De Lochtenbergh is om samen bij te dragen aan de ontplooiing van onze kinderen tot veerkrachtige individuen. 

 
Identiteit:
 
Onze school is een veelkleurige school met ruim zeventien nationaliteiten. Dat betekent dat onze leerlingen iedere dag leren omgaan met verschillen in huidskleur, cultuur en levensbeschouwing. Wij zien die verschillen als kracht en uitdaging. De kracht om van en met elkaar te leren. De uitdaging om zowel binnen- als buitenschools, de sociale cohesie te versterken. Dit doen wij onder meer door ouders en partners met elkaar te verbinden door ontmoeting. De ouderkamer is hierin een succesvol middel.
 
De volgende uitspraken passen goed bij onze identiteit:
Iedereen is de moeite waard en mag er zijn. We waarderen diversiteit.
- Iedereen is verantwoordelijk voor de hele school. We voelen ons er veilig.
- Iedereen is betrokken bij school en heeft hart voor kinderen.
- We gaan voor gelukkige kinderen met een goed gevoel voor eigenwaarde.
 
- We leren en werken op basis van respect en vertrouwen met hoge verwachtingen wederzijds.
- We leren het kind en zijn talenten kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit.
 
- ​Doelmatig zorgen we samen voor een positive ontwikkeling van ieder kind.
- Ouderbetrokkenheid vinden wij enorm belangrijk. Hierbij staat de driehoek kind-ouder-school centraal. Eén gemeenschappelijk doel: recht doen aan ieder kind. Een open houding, transparante communicatie en een fijne samenwerking op basis van gelijkwaardig partnerschap is ons streven.

 Waarvoor staan wij?
De inspectie van onderwijs (september 2015) dicht ons de volgende kwaliteiten toe:
- een zorgzame school voor ouders, voor kinderen, voor elkaar
- een rijke omgeving, een brede ontwikkeling, verbonden met de wijk
- continu in ontwikkeling, steeds een stap verder, de lat ligt hoog, leren van elkaar

 

 
 
Cookie instellingen