Leerplichtconsulent

De taak van de leerplichtconsulent

De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig school verlaten en daarmee dus het toezicht houden op het naleven van de leerplichtwet. Totdat uw kind 12 is, bent u als ouder verantwoordelijke voor de schoolgang van uw kind.

Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder afmelding niet op school verschijnt, heeft school de wettelijke verplichting om dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Tilburg. Hierna wordt een onderzoek opgestart en vindt een gesprek met ouders plaats wat kan leiden tot een officiële waarschuwing of het opmaken van een proces-verbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouders is kan uw kind ook verwezen worden naar Bureau Halt voor het uitvoeren van een leerstraf.

Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere stappen willen voorkomen, bestaat er ook de mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd op school voor een preventiegesprek met de leerplichtconsulent en de directie.
U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen.

Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06-15185024 of u kunt mij mailen via
annelieke.van.der.meer@tilburg.nl
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag tot 14.00 uur, donderdag en vrijdag tot 17.00 uur.

Even voorstellen

Ik ben Annelieke van der Meer, 38 jaar, getrouwd en moeder van 2 heerlijke meiden. Sinds aanvang van dit schooljaar ben ik de leerplichtconsulent voor alle basisscholen in Tilburg Noord en dus ook van de school waar uw zoon of dochter op zit. Ik heb met regelmaat contact met de intern begeleiders en directie van alle scholen om de lijntjes kort te houden.

Cookie instellingen