Groene kaart: veilig lopen met de groep

groene kaart: veilig lopen met de groep

Op deze kaart vindt u de afspraken en gedragsverwachtingen die wij als school van u verwachten, tijdens het begeleiden van een activiteit.

Zichtbaarheid:
Begeleid(st)ers dragen een oranje hesje. De groep blijft in zijn totaliteit zoveel mogelijk bij elkaar.
 
Begeleid(st)ers:
Er zijn voor de onderbouw (tot en met groep 4) minimaal 2 begeleid(st)ers per klas, van wie er 1 voor aan en 1 achteraan loopt. Bij de bovenbouw loopt minimaal één begeleider die altijd achteraan loopt.
 
Algemene veiligheid:
Er wordt een zo veilig mogelijke route gelopen: stoep, zebrapaden, verkeersregeling met behulp van verkeerslichten e.d. heeft daarbij de voorkeur.
 
Oversteken:
Bij een zebrapad: Er wordt gewacht met oversteken tot er geen verkeer aankomt of het verkeer is gestopt. Begeleider die het verkeer stopt staat met gezicht naar auto toe, zodat hij/zij kan zien of de auto stopt. De begeleider geeft een teken. Zorg ervoor dat je kruisingen en wegen niet blokkeert bij het wachten. De rest van de groep wacht na het oversteken een stukje verderop op een daarvoor geschikte, veilige plaats (te bepalen door de begeleider) totdat de totale klas weer compleet is. Pas dan loopt de klas in zijn geheel weer verder.
 
   

Gedragsregels voor de ouders/begeleiders:
  • LET OP, u heeft een voorbeeldfunctie.
  • Niet roken tijdens het begeleiden van een activiteit.
  • Niet telefoneren.
  • Broertjes of zusjes niet mee nemen tijdens de activiteit. 10 minuten voor begin van activiteit aanwezig.
Er mogen alleen foto’s worden gemaakt met toestemming van de leerkracht. 
Cookie instellingen