Groene kaart: veilig kinderen vervoeren met de auto

De groene kaart: veilig kinderen vervoeren met de auto


Op deze kaart vindt u de afspraken en gedragsverwachtingen die wij als school van u verwachten, tijdens het begeleiden van een activiteit.
 
Begeleiders:
Begeleiders houden zich aan de verkeersregels. Met name aan de maximumsnelheid. Bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs, en dit ook bij zich te hebben.
 
Algemene veiligheid:
-  Er worden niet meer kinderen (passagiers) vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn. Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen.
-  Kinderen kleiner dan 135 cm met een maximumgewicht van 36 kilo moeten in de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger. Alle anderen moeten de veiligheidsgordel dragen.
-  Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels worden vervoerd.
-  Er wordt op gelet dat de kinderen de veiligheidsgordels tijdens het rijden niet afdoen.
-  Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten.
-  Indien aanwezig wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.
-  Er wordt niet in colonne gereden maar er worden afspraken gemaakt over de te rijden route en eventuele rustplaatsen. Het toevallig achter elkaar aan rijden, kan niet altijd voorkomen worden en mag niet worden beschouwd als het rijden in colonne. Het uitgangspunt blijft steeds dat iedere chauffeur voor zichzelf rijdt en niet in colonne.
-  De kinderen dienen op een veilige plaats in- en uit te stappen: aan de trottoirkant of, als er geen trottoir is, in de berm. Begeleiders dienen zelf ook altijd uit te stappen.
 
Verzekering:
Er wordt van uit gegaan dat de rijdende ouder een deugdelijke W.A.-verzekering en eventueel een inzittendenverzekering heeft afgesloten.
 
Gedragsregels voor de ouders/begeleiders:
-  LET OP, u hebt een voorbeeldfunctie.
-  Niet roken tijdens het begeleiden van een activiteit.
-  Niet telefoneren.
-  Broertjes of zusjes niet mee nemen tijdens de activiteit. 10 minuten voor begin van activiteit aanwezig.
-  Er mogen alleen foto’s worden gemaakt met toestemming van de leerkracht.
 
Cookie instellingen