Groene kaart: veilig fietsen met een groep

Groene kaart: fietsen met een groep

Op deze kaart vindt u de afspraken en gedragsverwachtingen die wij als school van u verwachten, tijdens het begeleiden van een activiteit.
Zichtbaarheid:
Begeleid(st)ers dragen een oranje hesje. De groep blijft in zijn totaliteit zoveel mogelijk bij elkaar.
 
Begeleid(st)ers:
Er zijn minimaal 3 begeleid(st)ers per klas van wie er 1 vooraan, 1 in het midden en 1 achteraan fietst. Het meest ideaal is een begeleid(st)er per 6 à 8 kinderen. Begin én eindig echter altijd met een begeleid(st)er. Als er in kleinere groepen gefietst wordt, wordt het aantal begeleiders natuurlijk aangepast.
 
Algemene veiligheid:
 • Kinderen gaan niet bij elkaar achterop. Bij het ontbreken van een fiets mag diegene achterop bij een begeleid(st)er indien dat mogelijk is.
 • Er wordt een zo veilig mogelijke route gereden: fietspaden, verkeersregeling met behulp van verkeerslichten e.d. heeft daarbij de voorkeur.
 • De begeleid(st)er die achter een groep rijdt is steeds verantwoordelijk voor die groep.
 
Oversteken:
 • Bij een verkeerslicht: Er wordt gestopt bij oranje en rood.
 • http://www.bvlbrabant.nl/assets/structured-files/logos/seeflogo.gifZonder verkeerslicht: De weg mag door de leerkracht worden geblokkeerd.
 • Zorg ervoor dat je kruisingen en wegen niet blokkeert bij het wachten
 • De rest van de groep wacht op een daarvoor geschikte, veilige plaats (te bepalen door de begeleiding: aan de kant
van de weg, fietspad of op de stoep als die er is) totdat de totale klas weer compleet is.
Pas dan fietst de klas in zijn geheel weer verder.
 • De bagage gaat onder de snelbinders, niet aan je stuur.
 • Zorg voor goede schoenen, geen slippers.
 
 
 
Gedragsregels voor de ouders/begeleiders:
 • LET OP, u heeft een voorbeeldfunctie.
 • Niet roken tijdens het begeleiden van een activiteit.
 • Niet telefoneren.
 • Broertjes of zusjes niet mee nemen tijdens de activiteit. 10 minuten voor begin van activiteit aanwezig.
 • Er mogen alleen foto’s worden gemaakt met toestemming van de leerkracht.
 • U bent op de hoogte van de verkeersregels.
 • U bent in het bezit van een goed functionerende fiets.
 
Algemene gedragsregels (afkomstig van VVN):
 • Fiets nooit met meer dan twee naast elkaar.
 • Als iemand belt of toetert om in te halen, ga dan achter elkaar fietsen.
 • Fiets ook achter elkaar op drukke en/of smalle wegen en fietspaden en als je zelf wilt inhalen.
 • De laatste waarschuwt als er een auto achteropkomt die wil inhalen.
 • Houd twee handen aan je stuur.
 • Fiets niet te dicht naast of achter elkaar.
 • Let goed op het stopteken van de voorste.
 • Moet je remmen, waarschuw dan even door je hand op te steken.
 • Let goed op elkaar en blijf altijd zelf goed uitkijken.
 • Zorg ervoor dat je fiets in orde is: denk bijv. aan remmen, verlichting, bel, bandenspanning en ketting.
Als de fiets vooraf niet in orde blijkt, blijft deze achter. De leerkracht heeft hierbij de bevoegdheid de fiets af te keuren.
 • Stoeien op de fiets is niet stoer, maar stom.
 • Zorg dat je bagage goed vastzit!
Cookie instellingen