ouderbrief eerste bijeenkomst partnerschapsteam


Beste ouders,
 
Op 9 oktober hebben we een eerste bijeenkomst gehad van ons partnerschapteam. Na de Wensen en verwachtingen avond van 30 augustus hebben zich diverse mensen opgegeven om de wensen, en ideeën die op deze avond zijn uitgesproken, nader uit te werken. U hebt in het uitgebreide verslag van de wensen en verwachtingen avond kunnen zien dat er veel ideeën zijn geopperd.
We hebben in het partnerschapteam alle informatie tot 4 speerpunten teruggebracht die we nader gaan uitwerken. Deze speerpunten zijn:
 
Eenduidige communicatie
De school doet op allerlei manieren z’n best om ouders te informeren. Brieven, mail, appjes etc. Toch moet dat handiger kunnen. Veel informatie komt toch nog niet aan. Voor goede communicatie is persoonlijk contact, en elkaar kennen heel belangrijk. Als we elkaar kennen, dan verloopt alle communicatie makkelijker! Hoe gaan we dat organiseren op de Lochtenbergh?
 
De regels op de Lochtenbergh
Het “waarom” van een aantal regels is niet helemaal duidelijk voor alle ouders. Vooral als het gaat om gedrag (PBS), straffen en belonen. Sommige ouders vinden dat de school strenger moet zijn. Ook zijn er ouders die over gedrag graag in gesprek gaan. We willen in gesprek over de regels en de manier van aanpak.  Hierdoor kunnen we elkaar begrijpen en staan we met z’n allen achter het beleid van de school. We gaan zoeken naar manieren om dit met elkaar te realiseren.
 
Veiligheid en vertrouwen
Zowel de ouder als de leerkracht wil zeker weten dat hij/ zij het te horen krijgt als er iets is met ons kind. Er is vertrouwen nodig om die zekerheid te hebben. Daarvoor moeten we elkaar echt kennen. De startgesprekken (zie communicatie) en kennismakingsmomenten spelen hierbij een rol. Als je elkaar begrijpt en kent, is de communicatie beter, voelen de regels vertrouwd en geeft het een veilig gevoel hier op de Lochtenbergh. Hoe zorgen we dat iedereen de school als veilig en vertrouwd ervaart?  
 
Het multiculturele karakter van de school positief inzetten
Op de wensenavond werd gezegd dat het multiculturele van de school iedereen rijker maakt. Dat is prachtig, maar we zien ook een andere kant. We constateren dat de grootste belemmering ligt bij de verschillen in de culturen binnen de school. We moeten elkaar als ouders eerst leren kennen om elkaar te begrijpen en te waarderen. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen is de Lochtenbergh echt een school waar het multiculturele iedereen rijker maakt! We gaan hiervoor met elkaar een plan bedenken.
 
Op de volgende vergadering van het partnerschapteam zullen we de ideeën verder uitwerken. Deze vergadering is op 20 november. We informeren u daarna weer over de voortgang, maar u kunt ook mee komen praten.
Als u na de wensenavond nog aanvullingen hebt, of u hebt nog een goed idee, kom dat dan gerust even melden bij de directeur. Wij zorgen dan dat we uw informatie gebruiken bij het maken van de plannen.
 
Vriendelijke groet,
Namens het partnerschapteam
David Kranenburg.
Cookie instellingen