ouderbijdrage 2018-2019Tilburg, augustus 2018
 
BELANGRIJK
 
Beste ouders, verzorgers,
 
Elk jaar worden door de school met hulp van een aantal ouders extra activiteiten georganiseerd voor uw kinderen.
Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerstfeest, mundialdag, carnaval, sportdag.
Om deze extra activiteiten te kunnen blijven organiseren is er geld nodig.
Daarom vragen we u om ook in schooljaar 2018-2019 de ouderbijdrage te betalen.
 
De ouderbijdrage voor dit jaar bedraagt 20 euro per kind per schooljaar.
 
U kunt de ouderbijdrage contant betalen op dinsdag en donderdag in het kantoor bij de hoofdingang.
 
U kunt het bedrag ook overmaken op de rekening van onze school:
 
NL 87 RABO 0118 1007 42 t.n.v. bs. De Lochtenbergh
 
Graag onder vermelding van: ouderbijdrage van ……………………………………….. (naam en groep van uw kind)
 
Ouders die de bijdrage betalen via Stichting Leergeld of via Sociale Zaken van de gemeente Tilburg kunnen hiervoor een formulier halen in het kantoor bij de hoofdingang. Dit formulier wordt dan samen met u ingevuld. We kunnen dan tevens de aanvraag doen voor het schoolreisje (groepen 1/2 t/m 7) en het schoolkamp (alleen voor leerlingen uit groep 8).
 
Als u nog vragen hebt, kunt u altijd terecht bij de directie.
 
 
Jan Timmers, directeur.
Claudia Filippo, adjunct-directeur   
      
     
 
Cookie instellingen