Fusie Kinderopvanggroep

Beste ouder/verzorger,
 
Per 1 januari 2023 splitst De Kinderopvanggroep zich in vier zelfstandige kinderopvangorganisaties en elk van deze vier kinderopvangorganisaties fuseert per 1 januari met een organisatie voor primair onderwijs. In Tilburg betreft het Tangent, het onderwijsbestuur waar onze basisschool onder valt, de Opmaat groep, Xpect Primair. In de regio de Kempen betreft dit SKOzoK.
 
Donderdag 15 december werd door alle partijen het definitieve fusiebesluit genomen en een handtekening onder het fusiedocument gezet. Dit betekent dat de Kinderopvanggroep samengaat met de onderwijsorganisaties en er vier nieuwe organisaties voor kindontwikkeling ontstaan.
Met trots en vertrouwen delen we dit mooie nieuws.
 
Krachten bundelen
Al lange tijd zoeken kinderopvang en basisonderwijs elkaar steeds meer op. Door kinderopvang en onderwijs te integreren, kunnen we in de toekomst vanuit één gezamenlijke visie werken aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In de buurt gebeurt het en daar spelen we graag nog beter op in! We bieden op deze manier een breed en gevarieerd aanbod van onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, muziek en ondersteuning. Dat doen we door samenwerking binnen één locatie en tussen kinderopvang- en onderwijslocaties in de buurt en/of het dorp. Dit draagt bij aan de ontwikkelkansen voor alle kinderen.
Daarnaast kunnen we medewerkers op termijn bredere loopbaan- en carrièremogelijkheden bieden en flexibeler inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 
Wat verandert er?
De fusie heeft voor zowel ouders als kinderen geen grote gevolgen op de korte termijn. Wel verandert de naam van de organisatie in Tangent Kinderopvang en Tangent Onderwijs. Op de achtergrond wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie en het ontwikkelen van één gezamenlijke visie en koers. We nemen de tijd om per locatie te kijken wat haalbaar en wenselijk is in de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Iedere locatie doet dit in zijn eigen tempo, altijd vanuit het belang van de kinderen en passend bij hun aanbod. Wat niet verandert is de keuzevrijheid voor jou als ouder. Het maakt niet uit met wie we samenwerken, je kunt iedere basisschool en kinderopvang kiezen die bij jou en jouw kind(eren) past. We vinden het belangrijk dat er voor elk kind een plek is waar hij/zij zich thuis voelt.

In de

BIJLAGE

vind je het persbericht dat de vijf organisaties vandaag samen naar buiten brengen. Onderaan dit bericht staat welke locaties het betreft voor Tangent. Heb je vragen of is er iets niet duidelijk? Dan staat mijn deur voor je open.
 
Met vriendelijke groet,
Fabiënne Smulders
Directeur Basisschool De Vlashof en De Lochtenbergh
 
KC Cocon                        – Basisschool Cocon, Tilburg
KC Den Bijstere               – Basisschool Den Bijstere, Tilburg
Kindercrèche Dirigent   – Dirigent, Tilburg
Kindercrèche Noord      – Basisschool De Lochtenbergh, Tilburg
Kindercreche Noord      – Basisschool De Vlashof, Tilburg
Sport BSO Drieburcht    – Drieburcht, Tilburg
KC Luchtkasteel               – Luchtkasteel, Rijen
Sport BSO Pellikaan       – Pellikaan Goirle, Goirle
Sport BSO Pellikaan       – Basisschool Rennevoirt, Berkel-Enschot
KC Sport Roomley          – Roomley, Udenhout
 
Niet alle Kinderopvanglocaties hebben een school nabij en sommige locaties verzorgen voor verschillende locaties opvang. Je zit niet vast aan een school als je kiest voor een opvanglocatie.
Cookie instellingen